Logo white vector 2 Back bw
ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Защитата на личните данни на всеки клиент е от изключителна важност за нас от GARAJ.bg. Именно поради тази причина разработихме Политика за защита на лични данни, която обхваща начина, по който събираме, използваме, разкриваме, прехвърляме и съхраняваме информацията ви.

Събиране и използване на лични данни

Лични данни са информация, която може да бъде използвана за идентифициране или за контакт с дадено лице. Във връзка с регистрацията на всеки потребител в GARAJ.bg е необходимо предоставянето на лична информация, с оглед предоставяне на услуги и извършване на определена търговска дейност. Събирането на такива данни е с цел да се комбинира с друга информация, за да предоставят и подобрят продуктите, услугите и съдържанието ни.
По-долу са изброени няколко примера за видовете лична информация, които GARAJ.bg може да събира, както и начините, по които можем да я използваме.

Каква лична информация събираме

• Когато създавате Профил чрез регистрирация, участвате в онлайн проучване и др., можем да събираме различни видове информация, включително, но не само: името ви, пощенският ви адрес, телефонният ви номер, email адреса ви.

Как използваме личната ви информация

  • Личната информация, която събираме, ни позволява да ви държим в течение относно най-новите промени свързани със сайта GARAJ.bg. Информацията ни помага и да предоставим точната информация към правилния потребител. В случай че не желаете да фигурирате в списъка ни с потребители, можете да се закриете профила си по всяко време.
  • Използваме лична информация, защото тя ни помага в разработването, доставката и усъвършенстването на продуктите, услугите и съдържанието ни.
  • Възможно е периодично да използваме личната ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно промени в правилата, условията и различните ни политики.
  • Възможно е и да използваме личната ви информация за вътрешни цели като анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на продуктите, услугите и комуникацията с потребителите на GARAJ.bg.
• Ако участвате в събития, лотария, конкурс или промоция, е възможно да използваме предоставената от вас информация, за да администрираме тези програми

Събиране и използване на нелична информация

Събираме и нелична информация – данни във формуляри, които не разрешават директна асоциация с конкретно лице. Възможно е да събираме, използваме, прехвърляме и разкриваме нелична информация с всякаква цел. По-долу са изброени няколко примера, каква нелична информация събираме, както и за начините, по които можем да я използваме:
• Можем да събираме данни за вашите МПСта и разходите свързани с тях, които да използваме с цел да ви предоставяме по-пълен анализ на предоставената информация.
• Можем и да събираме информация за дейността на клиентите си в нашия уеб сайт. Тази информация се събира и използва, за да ни помогне да предоставяме по-полезна информация на клиентите си, както и за да разберем кои части от нашия уеб сайт, продукти и услуги са най-интересни за тях. За целите на настоящата Политика за защита на личните данни, такива данни се считат за нелична информация.
Ако комбинираме нелична с лична информация, комбинираната информация ще бъде считана за лична, докато я използваме в комбинация.

Cookies и други технологии

Възможно е уеб сайтът, онлайн услугите, интерактивните приложения, електронните съобщения на GARAJ.bg да използват кукита и други технологии като пиксел тагове и уеб маяци. Тези технологии ни помагат да разберем по-добре поведението на потребителите, да разберем кои части от нашия уеб сайт са посещавали те и да улесним и измерим ефективността на рекламите и търсенията в интернет. Информацията, събрана от кукита и други технологии, считаме за нелична информация. Независимо от това, предвид че местните закони считат адресите на интернет протоколите (IP) или други подобни идентификатори за лична информация, ние също считаме тези идентификатори за лична информация. По подобен начин, когато неличната информация е комбинирана с лична информация, за целите на настоящата Политика за защита на личните данни ние третираме комбинираната информация за лична.
Ако искате да забраните кукитата, попитайте доставчика си на интерент, за да разберете как да направите това. Моля имайте предвид, че няма да можете да ползвате определени функции на уеб сайта на GARAJ.bg, след като забраните кукитата.
Както повечето уеб сайтове, и ние чрез системата на GOOGLE.com събираме определена информация, която те съхраняват в регистрационни файлове. Тази информация включва адреси на интернет протоколи (IP), вида и езика на браузъра, доставчика на интернет (ISP), страниците с препратки и изходните страници, операционната система, клеймото с дата/час, както и кликстрийм данни.
Използваме тази информация, за да разберем и анализираме тенденциите, за да администрираме сайта, да научим повече за поведението на потребителите на сайта, както и за да съберем демографска информация за потребителската си база като цяло. GARAJ.bg може да използва тези данни в маркетинговите и рекламните си услуги.

Разкриване пред трети страни

В определени случаи GARAJ.bg може да разкрива частично лична информация пред стратегически партньори, които работят с нас, като предоставят продукти и услуги за нашите потребители или помагат на GARAJ.bg в маркетинга към клиентите. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел да предоставяне или усъвършенстване продуктите и услугите ни; тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели

Други

Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън вашата страна на местоживеене – GARAJ.bg да разкрие личната ви информация. Възможно е и да разкрием информация за вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.
Възможно е и да разкрием информация за вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна

Защита на личната информация

GARAJ.bg взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от не оторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.
Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите в тези случаи.


Цялост и задържане на личната информация

Ще използваме личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни или вие на употребите правото си да изтриете профила си.

Достъп до лична информация

Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията ви за контакт, като влезете в профила си. Полагаме максимални усилия да ви предоставим достъп до друга лична информация, за да можете да заявите корекция на данните си, в случай че те са неточни или искате да изтриете данните си от GARAJ.bg. Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон, не се изисква достъп.

Деца

Не събираме съзнателно лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро.
Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.
Настоящата политика влиза в сила и е приложима за трети лица, считано от 01.03.2018 г.
Този сайт използва бисквитки (cookies) за предоставяне на услугите в него с цел анализ на трафика. С използването на Garaj.bg вие се съгласявате с употребата на „бисквитки“.
Информацията за ползването му от ваша страна се споделя с Google. Прочети тук.